AMERİKAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN – OBAMA VS. ROMNEY

Barack Obama, önümüzdeki 4 yılda da Beyaz Saray’daki yerini sabitleştirirken, Sierra Danışmanlık olarak Türkiye’de dağıtımını sağladığımız Belbin Takım Rolleri ile ilgili İngiltere’de yapılan bir değerlendirmeye yer vermek istedik.

Online olarak yüzlerce kişiye sorulan bu araştırma sonucunda Obama ve Romney’in Takım Rolleri olarak nasıl performans gösterdiğini inceledik.

Obama- İlk baştaki 3 takım rolünü yani en yüksek davranış tercihlerini incelersek; Orkestra Şefi (sosyal/ insan odaklı), Girişken (sosyal/insan odaklı) ve Takım Oyuncusu (sosyal/insan odaklı) olarak değerlendirilmiş. Kişileri motive eden, diplomatik, anlayışlı, rahat ve insanların kendisine danıştığı bir kimse olarak gözlemlenmiş. Bu anlamda Obama sosyal yanı ve insan odağı güçlü bir lider olarak göze çarpıyor.

Buna karşılık Romney’nin takım rollerine baktığımızda İtici Güç (hareket odaklı), Girişken (sosyal/insan odaklı) ve Analitik (zihinsel odaklı) roller sergilediğini görüyoruz. 3 farklı alanda da güçlü davranış tercihleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu açılardan bakıldığında zor koşullarla mücadele etmekten hoşlanan, çalışkan ve rekabetçi bir kişilik sergiliyor.

Belbin’de ölçümlenen yetkinlikler olarak değerlendirdiğimizde;

Hangi alanlarda başarılı olurlar?

Obama

  • Kişilere güven vermekte
  • Zor koşullar altında dahi sakinliğini koruyarak
  • Kişileri diplomatik bir şekilde yönetmesini gerektiren işlerde

Romney

  • Kendi performansını ve diğerlerinin performansını zorlayarak hedeflere ulaşılmasını sağlarken
  • Gereken durumlarda karşıt görüşleri savunarak
  • Güçlü ve sağlam bir karakter gerektiren işlerde

Hangi alanlarda çalışmaya uygun olmadıklarını düşündünüz ?

Obama

  • İşlerin sıklıkla kısa vadeye yönelik değişim gösterdiği
  • Görev ve sorumlulukların birlikte çalışan kişiler arasında paylaşıldığı iş kollarında

Romney

  • Mevcut işe ilişkin geniş bir bakış sergilenmesi gerektiğinde
  • Diğerleri üzerinde kendisine yarar sağlayacak şekilde etki yaratması gerektiğinde

Amerika halkı tercihini Obama yönünde kullandı. Belbin dilinde baktığımızda insan odağı yüksek, sosyal ve geniş resmi görebilen kişi olarak Obama oyların az bir farkla çoğunluğunu topladı. Ancak, mücadele ederek yenilikleri hayata geçirmekte ve mevcut durumu değiştirmekte belki de Romney’nin güçlü olduğu alanlarda davranış tercihi gösteren bir kişiyle çalışırsa daha fazla başarıya ulaşabilir.

İş seçimlerimizi hangi kriterler şekillendiriyor ?

Upenn ve McGill Universitesi’lerinde yapılan araştırmalarda kadınların yatırım bankacılığı yapan kuruluşlarla, Deloitte, Ernst&Young ve McKenzie gibi şirketlere yönetim danışmanlığı yapan firmalara diğer işlere oranla daha az  başvuruda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Genel olarak beyaz yaka çalışanlarının belirli bir işe başvuru yapma seçimlerinde motivasyonlarını arttıran etkenler 3 ayrı kategoride gruplanıyor.

Yüksek maaş ve çalışma ortamında esneklik

Başvurdukları pozisyona yönelik geliştirdikleri aidiyet duygusu

Başvurularının başarılı sonuçlanacağına dair beklenti oranı

İş başvurularında kadınların erkeklere göre en büyük farkı kadınların önemli oranda iş/özel hayat dengesine önem verdiği ve bu anlamda kendilerini tatmin edecek işlere başvurmaya meyilli olduklarıdır. Bundan dolayı kadınların çoğu uzun saatler çalışmalarını gerektirecek yatırım bankacılığı ve yönetim danışmanlığı şirketlerine daha az rağbet ediyor. Erkekler ise ayda birkaç kere 5 yıldızlı otellerde konaklamalarına olanak tanıyan ve uzun saatler çalışmalarına karşın kendilerine de yüksek bir hayat kalitesi vaad eden bu pozisyonlara daha çok rağbet ediyor. Kadınlar ise daha çok genel yönetime yönelik Finans, Pazarlama, İK, Müşteri İlişkileri vb. pozisyonlarını tercih ediyorlar.

İş seçimine ilişkin cinsiyetler arası farklılıklar genetik mi yoksa küçükken kız çocuklarına /erkek çocuklarına uygun meslek grupları olarak ayrıştırılmış ve kalıplaşmış bir kanı ile yetiştirildiğimizden mi öte geliyor? Siz seçimlerinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz ?